Prediction of adsorption equilibria for mixtures of pesticides present in industrial wastewater - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prediction of adsorption equilibria for mixtures of pesticides present in industrial wastewater

Abstrakt

Opierając się na właściwościach termodynamicznych roztworów w równowadze ciecz-ciało stałe, przeprowadzono analizę wybranych modeli matematycznych znanych z literatury, na wyrażenie izoterm adsorpcji cieczowej. Korelację danych przeprowadzono dla dziewięciu modeli matematycznych, w formie znanego zmodyfikowanego równania Freundlich'a. Wykorzystano doświadczalne wyniki badań nad usuwaniem zanieczyszczeń pestycydowych ze ścieków pochodzących z rowu opaskowego centralnego składowiska odpadów pestycydowych jednego z zakładów syntezy organicznej Polski południowej.Porównano wartości obliczone z danymi eksperymentalnymi i dokonano oceny modeli.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Żurawska M., Blaszke A., Hupka J.: Prediction of adsorption equilibria for mixtures of pesticides present in industrial wastewater// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi