Prediction of the Results of Chatter Vibration Surveillance by the Spindle Speed Control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prediction of the Results of Chatter Vibration Surveillance by the Spindle Speed Control

Abstrakt

Drgania samowzbudne typu chatter są istotnym zjawiskiem występującym podczas obróbki szybkościowej (HSM) z użyciem smukłych narzędzi. Zastosowanie optymlano-liniowego sterowania prędkością obrotową narzędzia w celu nadzorowania drgań pozwoliło zredukowac te drgania. W artykule przedstawiono sposób predykcji rezultatów nadzorowania z użyciem dwóch różnch modeli dynamiki skrawania zastosowanych w symulacjach komputerowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane: praca zbiorowa strony 37 - 46
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M.: Prediction of the Results of Chatter Vibration Surveillance by the Spindle Speed Control// Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane: praca zbiorowa/ ed. pod red. : T. Uhl. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2010, s.37-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi