Prędkość opadania zakłóconego cząstek stałych w emulsjach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prędkość opadania zakłóconego cząstek stałych w emulsjach

Abstrakt

Mierzono prędkość opadania zawiesiny cząstek stałych w emulsjach typu O/W. Badane emulsje wykazują własności reologiczne płynów newtonowskich. Stwierdzono, że w zakresie niskich wartości liczb Reynoldsa (Re<0,410, prędkość opadania cząstek stałych maleje eksponencjalnie ze wzrostem ułamka objętościowego ciała stałego w zawiesinie w emulsji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr R 45(37), strony 112 - 113,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Hołowacz I.: Prędkość opadania zakłóconego cząstek stałych w emulsjach// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. R 45(37)., nr. nr 6S (2006), s.112-113
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi