Prędkość uzyskania rozwiązania fazowego GNSS w kontekście wykorzystania aktywnych sieci geodezyjnych do precyzyjnego monitorowania pojazdów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prędkość uzyskania rozwiązania fazowego GNSS w kontekście wykorzystania aktywnych sieci geodezyjnych do precyzyjnego monitorowania pojazdów

Abstrakt

Oddanie do użytku, w 2008 roku, państwowej aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS, która obszarem działania pokrywa cały obszar kraju, oraz w kolejnych latach regionalnych sieci komercyjnych, spowodowało lawinowy wzrost aplikacji precyzyjnych pomiarów fazowych GNSS. Na chwilę obecną głównymi beneficjentami są geodeci. Szybkość i prostota uzyskania współrzędnych punktu z centymetrową dokładnością sprawiła, że zestawy do sieciowych pomiarów fazowych GNSS stały się głównym narzędziem pracy geodetów. Aktywne sieci geodezyjne umożliwiają wyznaczanie współrzędnych pozycji w ruchu z wysokimi dokładnościami i częstotliwościami. Zatem, pojawia się pytanie o możliwości zastosowania tych technik do precyzyjnego monitoringu pojazdów. Jednak uzyskanie wysokich dokładności warunkowane jest rozwiązaniem nieoznaczoności pomiarów fazowych. W niniejszym artykule przedstawiono rozważania i wyniki eksperymentów dotyczących prędkości uzyskiwania rozwiązania fazowego GNSS w kontekście wykorzystania aktywnych sieci geodezyjnych do precyzyjnego monitorowania pojazdów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 4718 - 4727,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Nowak A.: Prędkość uzyskania rozwiązania fazowego GNSS w kontekście wykorzystania aktywnych sieci geodezyjnych do precyzyjnego monitorowania pojazdów // Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.4718-4727
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi