Premie i dyskonta w wycenach przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Premie i dyskonta w wycenach przedsiębiorstw

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest ukazanie rodzajów i zasad stosowania korekt w wycenie przedsiębiorstw. Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano wyniki badań dotyczące różnych koncepcji kalkulacji premii oraz dyskont, ich poziomów i czynników je kształtujących. Zaznaczono, iż podczas ich stosowania w wycenie spółki do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie i uwzględniać jego charakterystykę. W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na podstawie 1101 raportów finansowych, sporządzonych w latach 2009-2012 celem wydania rekomendacji dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ukazano rodzaje korekt, ich poziomy, a także uzasadnienia ich stosowania w procesie wyceny akcji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Optimum. Studia Ekonomiczne strony 85 - 102,
ISSN: 1506-7637
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Premie i dyskonta w wycenach przedsiębiorstw// Optimum. Studia Ekonomiczne. -., iss. 2 (68) (2014), s.85-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi