Preparation and evaluation of 1,3-alternate 25,27-dibenzyloxy-26,28-bis-[3-propyloxy]-calix[4]arene - bonded silica stationary phase for high performance liquid chromatography - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparation and evaluation of 1,3-alternate 25,27-dibenzyloxy-26,28-bis-[3-propyloxy]-calix[4]arene - bonded silica stationary phase for high performance liquid chromatography

Abstrakt

Otrzymano nową fazę stacjonarną na bazie dibenzyloksy pochodnej kaliks[4]arenu w konformacji 1,3-naprzemianległej, chemicznie związaną z żelem krzemionkowym. Przeprowadzano badania selektywności i sprawności tej fazy w rozdzielaniu izomerów konstytucyjnych benzenu i pochodnych fenoli. Zaprezentowano wyniki badania wpływu pH fazy ruchomej oraz stężenia metanolu na zdolność rozdzielczą nowej fazy stacjonarnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMIA ANALITYCZNA nr 51, strony 123 - 133,
ISSN: 0009-2223
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Śliwka-Kaszyńska M., Jaszczołt K., Hoczyk A., Rachoń J.: Preparation and evaluation of 1,3-alternate 25,27-dibenzyloxy-26,28-bis-[3-propyloxy]-calix[4]arene - bonded silica stationary phase for high performance liquid chromatography// CHEMIA ANALITYCZNA. -Vol. 51., (2006), s.123-133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi