Preparation of Ag/Cu-doped titanium (IV) oxide nanoparticles in W/O microemulsion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparation of Ag/Cu-doped titanium (IV) oxide nanoparticles in W/O microemulsion

Abstrakt

Nanocząstki Cu-TiO2 oraz Ag/Cu-TiO2 otrzymano w mikroemulsji W/O. Właściwości fotokatalityczne zbadano w procesie degradacji fenolu (0,21mM) w zakresie światła widzialnego. Właściwości biobójcze zbadano poprzez wyznaczenie minimalnego stężenia zahamowania wzrostu (MIC) na szczepach bakterii E. coli, St. aureus oraz grzybów S. Cerevisiae i z rodziny Candida. Dla otrzymanych fotokatalizatorów określono wpływ stężenia domieszki metali na aktywność fotokatalityczną oraz na właściwości grzybo- i bakteriobójcze. Charakterystyka otrzymanych fotokatalizatorów obejmowała wyznaczenie właściwości absorpcyjnych, powierzchni właściwej BET, wyznaczenie struktury krystalicznej za pomocą spektroskopii rentgenowskiej oraz analizy mikroskopowej SEM/EDS. Przeprowadzone badania wykazały, że fotokatalizator o najwyżej aktywności fotokatalitycznej i biobójczej posiada strukturę anatazu, powierzchnię właściwą wynoszącą 190 m2/g, wykazuje absorpcję światła z zakresu widzialnego l > 400 nm oraz zawiera 1.45% mas. Ag; 1.40% mas. Cu oraz 59,4% mas. Ti.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing nr 45, strony 113 - 126,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zielińska-Jurek A., Walicka M., Tadajewska A., Chabowska I., Gazda M., Zaleska A.: Preparation of Ag/Cu-doped titanium (IV) oxide nanoparticles in W/O microemulsion// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 45., (2010), s.113-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi