Preparation of DNA films for studies under vacuum conditions. The influence of cations in buffer solutions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparation of DNA films for studies under vacuum conditions. The influence of cations in buffer solutions

Abstrakt

Badania zostały przeprowadzone w celu określenia optymalnych warunków wymaganych do przygotowania jednolitych filmów superskręconego plazmidowego DNA do wykorzystania w doświadczeniach napromieniowania w warunkach wysokiej próżni. Badania pokazują, że znaczne szkody w DNA powstają w wyniku odpompowywania filmów DNA z roztworów zawierających jedynie czysta wodę.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D nr 60, strony 31 - 36,
ISSN: 1434-6060
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Śmiałek M., Balog R., Jones N., Field D., Mason N.: Preparation of DNA films for studies under vacuum conditions. The influence of cations in buffer solutions// EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D. -Vol. 60, (2010), s.31-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi