Preparation of environmental samples for gas chromatographic determination of selected organic pollutants - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparation of environmental samples for gas chromatographic determination of selected organic pollutants

Abstrakt

Opisano różne metody izolacji i wzbogacania zanieczyszczeń organicznych z ciekłych, gazowych i stałych próbek środowiskowych. Opisano konstrukcję i testowanie nowych systemów do przygotowania próbek oraz ich zastosowanie w połączeniu z chromatografią gazową do oznaczania zanieczyszczeń organicznych w póbkach rzeczywistych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of West University of Timisoara Series of Chemistry nr 11, strony 151 - 164,
ISSN: 1224-9513
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zygmunt B.: Preparation of environmental samples for gas chromatographic determination of selected organic pollutants// Annals of West University of Timisoara Series of Chemistry. -Vol. 11., nr. 2 (2002), s.151-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi