Preparation of gaseous standard mixtures: methods for controlling the amount of components generated in the process of thermal decomposition of immobilized compounds. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparation of gaseous standard mixtures: methods for controlling the amount of components generated in the process of thermal decomposition of immobilized compounds.

Abstrakt

Gazowe mieszaniny wzorcowe odgrywają ważną rolę w ocenie metod analitycznych i urządzeń pomiarowych. W tym przypadku gazowe mieszaniny wzorcowe mogą być traktowane jako specjalny rodzaj materiału odniesienia.Proces walidacji wymaga użycia tzw. matrycowych materiałów odniesienia. Wybór techniki umożliwiającej uzyskanie gazowej mieszaniny wzorcowej o żądanych parametrach użytkowych zależy od natury składników mierzonych i gazu rozcieńczającego oraz od wymaganej ilości związków w mieszaninie. Coraz powszechniej stosuje się dynamiczne techniki sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych. Technik etermicznego rozkładu związków powierzchniowych można zaliczyć do dynamicznych technik sporządzania mieszanin gazowych opartych na wykorzystaniu reakcji chemicznych, których inicjatorem jest temperatura. W technice tej generowanie składnika mierzonego następuje wskutek ogrzewania próbki nośnika(np. żel krzemionkowy, szkło porowate) z chemicznie modyfikowaną powierzchnią. Podczas reakcji chemicznej inicjowanej przez odpowiednio wysoką temperaturę, związek powierzchniowy ulega rozkładowi bądź przegrupowaniu z uwolnieniem ściśle określonego związku lotnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY nr 33, strony 249 - 267,
ISSN: 1040-8347
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Przyk E., Świtaj-Zawadka A., Szczygelska-Tao J., Przyjazny A., Biernat J., Namieśnik J.: Preparation of gaseous standard mixtures: methods for controlling the amount of components generated in the process of thermal decomposition of immobilized compounds.// CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 33., nr. 3 (2003), s.249-267
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi