Preparation of silver nanoparticles in reverse micelles and antibacterial activity of silver modified-paints - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparation of silver nanoparticles in reverse micelles and antibacterial activity of silver modified-paints

Abstrakt

W publikacji została opisana metoda otrzymywania nanocząstek srebra oraz farb modyfikowanych srebrem i ich wpływ na zahamowanie rozwoju wybranych bakterii i grzybów. Podjęto również próbę porównania wpływu rodzaju prekursora srebra oraz substancji powierzchniowo czynnej na stabilność otrzymanych nanocząstek srebra. Przygotowane mikroemulsje zawierały od 500 do 2000 ppm srebra

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 10, strony 12 - 20,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Reszczyńska J., Zielińska-Jurek A., Łącka I., Skwarek E., Zaleska A.: Preparation of silver nanoparticles in reverse micelles and antibacterial activity of silver modified-paints// Advances in Materials Science. -Vol. 10., nr. iss. 4 (2010), s.12-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi