Preparation of TiO2-based catalysts modified with thioacetamide and thiourea for visible light photocatalysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparation of TiO2-based catalysts modified with thioacetamide and thiourea for visible light photocatalysis

Abstrakt

Za pomocą dwóch różnych metod preparatyki przygotowano aktywne w świetle widzialnym katalizatory tytanowe modyfikowane tioacetamidem i tiomocznikiem. Aktywność fotokatalityczną otrzymanych proszków zbadano w reakcji degradacji fenolu w roztworze wodnym w obecności światła widzialnego. Zbadano wpływ ilości zastosowanej w trakcie syntezy domieszki organicznej na aktywność fotokatalityczną otrzymanych katalizatorów. Wybrane próbki zostały wstępnie scharakteryzowane za pomocą analizy elementarnej, dyfrakcji promieniami Rentgena (XRD) oraz spektroskopii rozproszeniowej (DRS).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Górska P., Czoska A., Zaleska A., Hupka J.: Preparation of TiO2-based catalysts modified with thioacetamide and thiourea for visible light photocatalysis// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi