Preparatywna chromatografia cieczowa, podstawowe zasady efektywnego stosowania, elementy preparatyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparatywna chromatografia cieczowa, podstawowe zasady efektywnego stosowania, elementy preparatyki

Abstrakt

Preparatywna chromatografia cieczowa jest techniką używaną do wyodrębniania pojedynczej, lub kilku substancji z mieszaniny kilku, albo bardzo wielu substancji, szczególnie o bardzo zbliżonych strukturach molekularnych, w tym, także do rozdzielania i otrzymywania izomerów optycznych. W pracy zamieszczono ogólne zasady optymalnego stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na wybór sorbentu, ekonomię i problem rozpuszczalności próbki. Te problemy zostały opisane w oparciu o rzeczywiste procedury rozdzielania, stosowane w praktyce w laboratorium przemysłu farmaceutycznego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Postępy chromatografii i innych technik i technologii rozdzielania / praca zbiorowa pod red. B. K. Głoda. strony 57 - 70
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kamiński M., Bylina A.: Preparatywna chromatografia cieczowa, podstawowe zasady efektywnego stosowania, elementy preparatyki// Postępy chromatografii i innych technik i technologii rozdzielania / praca zbiorowa pod red. B. K. Głoda./ Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2010, s.57-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi