Preparatywna i procesowa chromatografia cieczowa. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparatywna i procesowa chromatografia cieczowa.

Abstrakt

Opisano znaczenie stosowania wysokosprawnej chromatografii cieczowej (P-HPLC) do rozdzielania i otrzymywania substancji. Podano rodzaje problemów rozdzielczych których rozwiązaniem jest odpowiednia kolumnowa chromatografia cieczowa. Przedstawiono zasady postępowania, zapewniające maksymalizację efektywności otrzymywania substancji z zastosowaniem P-HPLC. Opisano wymagania wobec kolumny chromatograficznej a szczególnie profilu przepływu eluentu w kolumnie oraz techniki wypełniania kolumn.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi