Preprocesor graficzny ATPDRAW dla programu symulacyjnego ATP. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preprocesor graficzny ATPDRAW dla programu symulacyjnego ATP.

Abstrakt

Przedstawiono program ATPDraw, który jest preprocesorem graficznym dla programu ATP przeznaczonego do obliczania stanów przejściowych w obwodach elektrycznych. Opracowanie preprocesora znacznie ułatwiło tworzenie modelu symulowanego układu. Model jest tworzony w dużo czytelniejszej niż tekstowa formie graficznej. ATPDraw umożliwia stworzenie w prosty sposób łatwej do wykorzystania biblioteki własnych modeli obiektów i zjawisk. Ponadto oferuje możliwość modelowania hierarchicznego i inne udogodnienia, typowe dla aplikacji pracujących w środowisku Windows.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 49 - 54,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Horiszny J.: Preprocesor graficzny ATPDRAW dla programu symulacyjnego ATP. // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 19 (2003), s.49-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi