Preservation and storage of water samples - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preservation and storage of water samples

Abstrakt

Od momentu pobrania próbki do wykonania tej analizy wody mogą zmieniać swoje właściwości na skutek zachodzących w nich procesów chemicznych, fizycznych, czy też biologicznych. W pracy omówiono zmiany mogące zachodzić w próbkach wodnych oraz przyczyny ich występowania. Szczególną uwagę zwrócono na reakcje chemiczne, procesy fizykochemiczne, reakcje biochemiczne i fotochemiczne. Przedstawiono również techniki konserwacji próbek wód i ścieków umożliwiające zminimalizowanie zmian, jakie potencjalnie mogą w nich zachodzić.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY nr 33, wydanie 1, strony 31 - 44,
ISSN: 1064-3389
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Śliwka-Kaszyńska M., Kot-Wasik A., Namieśnik J.: Preservation and storage of water samples// CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 33., iss. 1 (2003), s.31-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi