PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ A JAKOŚĆ POMIARÓW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ A JAKOŚĆ POMIARÓW

Abstrakt

Sposób przedstawiania wyników analiz bardzo często nie odzwierciedla jakości ich otrzymania. Nawet bardzo pobieżna analiza chemicznej literatury naukowej pozwala stwierdzić, że brak jest korelacji pomiędzy starannością otrzymywania wyników (system zapewnienia i kontroli jakości uzyskiwanych wyników) a formą ich prezentacji. W pracy zwrócono uwagę na bardzo często pojawiające się w tym zakresie błędy wraz z ich dyskusją i rozwiązaniami poprawnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 44 - 48,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Konieczka P.: PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ A JAKOŚĆ POMIARÓW// Analityka: Nauka i Praktyka -,iss. 1 (2020), s.44-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi