Priority-enabled optimization of resource utilization in fault-tolerant optical transport networks. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Priority-enabled optimization of resource utilization in fault-tolerant optical transport networks.

Abstrakt

W artykule zaproponowano nowe podejście do optymalizacji rozdziału zasobów przeżywalnych sieci rozległych, które uzależnia szybkość przywracania ciągłości połączenia od klasy usługi. Wykazano, iż proponowana metoda nie powoduje wydłużania ścieżek zabezpieczających (w przypadku usług w wymaganej wysokiej jakości obsługi) lub czyni to w sposób minimalny (dla pozostały usług). Ze względu na fakt, że zadanie znalezienia ścieżek aktywnych i ścieżek zabezpieczających jest NP-zupełne, zaprezentowano heurystyczny algorytm SCMTO. Weryfikację proponowanego algorytmu przeprowadzono dla sieci U.S. Long-Distance Network. Wykazano znaczącą redukcję wartości średniej zarówno współczynnika wykorzystania zasobów (do 48%), jak i czasu odtwarzania usług (do 20%).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rak J.: Priority-enabled optimization of resource utilization in fault-tolerant optical transport networks.// High Performance Computing and Communications : Second International Conference, HPCC 2006 : proceedings, Munich, Germany, September 13-15, 2006 / (Eds.) Michael Gerndt, Dieter Kranzlmueller.. -., (2006), s.863-873
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi