Próba ukonstytuowania etyki biznesu w polu działalności gospodarczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Próba ukonstytuowania etyki biznesu w polu działalności gospodarczej

Abstrakt

W artykule dokonałem najpierw zwięzłej charakterystyki m.in. pojęć takich, jak: "biznes, "etyka biznesu", "przedsiębiorczość" oraz przytoczyłem propozycje podziału etyki biznesu na obszary. Potem zaś zinterpretowałem pojęcie "przedsiębiorstwa" wedle E. Sternberg. Z kolei dokonałem zwięzłej analizy czterech typów standardów zachowania się pracowników firmy w stosunku do tzw. stron zainteresowanych przez uwzględnienie propozycji "projektu" motywacji globalnego kodu w etyce biznesu (dalej jako EB) wedle myśli D. Payne'a, C. Rainborn, J. Askvika. Przede wszystkim uwypukliłem głęboki sens stosowania EB w działalności gospodarczej, a mianowicie w procesach organizacyjnych, produkcyjnych z racji podstawowej właściwie pojętej przedsiębiorczości i efektywności w moralnym społeczeństwie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przegląd naukowy, nr 1 strony 7 - 22
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Migoń M.: Próba ukonstytuowania etyki biznesu w polu działalności gospodarczej// Przegląd naukowy, nr 1/ : Wyzsza Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku., 2002, s.7-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi