Probabilistic analysis of slope with planar slip surface - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Probabilistic analysis of slope with planar slip surface

Abstrakt

Praca dotyczy probabilistycznej oceny stateczności zboczy. Omówiono sposób określania prawdopodobieństwa utraty stateczności przy wykorzystaniu metody momentów (ang. FOSM). Podejście takie zastosowano do analizy zsuwu konsekwentnego jednorodnego zbocza. Rozpatrzono wpływ zmienności statystycznej parametrów wytrzymałościowych na końcowe wyniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Advanced Mechanics of Urban Structures. Sopot, Poland, 25-26 September 2003 strony 141 - 144
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J.: Probabilistic analysis of slope with planar slip surface// Advanced Mechanics of Urban Structures. Sopot, Poland, 25-26 September 2003/ ed. I. Kreja Gdańsk: Cent. Urban Constr. Rehab. CURE, 2003, s.141-144
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi