Probability measures of likelihood of diagnosis of the technical state of main combustion engines of sea-going ships - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Probability measures of likelihood of diagnosis of the technical state of main combustion engines of sea-going ships

Abstrakt

W artykule uzasadniono potrzebę rozróżniania pojęć wiarygodności diagnozy i trafności diagnozy przy podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Wyprowadzono wzór na prawdopodobieństwo sformułowania prawidłowej diagnozy jako miary wiarygodności diagnozy. Do wyprowadzenia tego wzoru zastosowano teorię procesów semimarkowskich oraz wzór Bayesa na prawdopodobieństwo warunkowe. Podano także inne probabilistyczne miary wiarygodności diagnozy. Miary te zostały odniesione do stanu technicznego tak istotnych urządzeń jakimi są silniki główne statków morskich. Mogą być jednak przydatne dla innych technicznych środków transportowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 16, strony 125 - 132,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Probability measures of likelihood of diagnosis of the technical state of main combustion engines of sea-going ships// Journal of KONES. -Vol. 16., nr. nr 2 (2009), s.125-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi