Probability of limit state of bar structures. A modified Monte Carlo procedure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Probability of limit state of bar structures. A modified Monte Carlo procedure

Abstrakt

Praca poświecona jest zagadnieniom niezawodności i probabilistycznej analizie stanów granicznych układów prętowych. Główną ideę pracy stanowi rozkład prawdopodobieństwa stanu granicznego nośności ustroju, zdefiniowany na podstawie specjalnej procedury symulacyjnej Monte Carlo. W procedurze tej istotne jest wyznaczanie mnożników obciążenia granicznego w każdym kroku symulacyjnym. Charakterystykami rozkładu prawdopodobieństwa stanu granicznego ustroju są m.in. niezawodność i prawdopodobieństwo awarii. W przykładzie liczbowym rozkład prawdopodobieństwa stanu granicznego nośności płaskiego układu ramowego wyznaczony został w dwóch wariantach: losowania bezpośredniego oraz losowania dążącego do ekstremalnych rozkładów prawdopodobieństwa. Zasadnicza część pracy poprzedzona jest krótkim przeglądem probabilistycznych metod oceny niezawodności konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 51, strony 65 - 83,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Skowronek M.: Probability of limit state of bar structures. A modified Monte Carlo procedure// Archives of Civil Engineering. -Vol. 51., nr. 1 (2005), s.65-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi