Próbki wód spływnych - sposób pobierania z różnych powierzchni i ich skład chemiczny = Samples of runoff water - sampling procedures for different surfaces and chemical composition - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Próbki wód spływnych - sposób pobierania z różnych powierzchni i ich skład chemiczny = Samples of runoff water - sampling procedures for different surfaces and chemical composition

Abstrakt

Przedstawiono dane dotyczące chemizmu wód spływnych dostających się do środowiska w wyniku zmywania przez opady atmosferyczne zanieczyszczeń z takich powierzchni jak: arterie komunikacyjne, dachy budynków, obszary rolnicze i leśne oraz hałdy odpadów. Wyniki uzyskane w trakcie badań własnych zestawiono z danymi literaturowymi. Informacje o metodyce pobierania próbek i położeniu stanowiska obserwacyjnego warunkują prawidłowy wynik analizy i możliwość porównania go z innymi danymi. Omówiono różne typy próbników stosowanych do pobierania tego typu próbek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 421 - 446,
ISSN: 1898-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Skarżyńska K., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Próbki wód spływnych - sposób pobierania z różnych powierzchni i ich skład chemiczny = Samples of runoff water - sampling procedures for different surfaces and chemical composition// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr S3 (2006), s.421-446
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi