Problem jednoznacznej identyfikacji słupa energetycznego w procesie inwentaryzacji linii wysokiego napięcia metodą lotniczego skaningu laserowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problem jednoznacznej identyfikacji słupa energetycznego w procesie inwentaryzacji linii wysokiego napięcia metodą lotniczego skaningu laserowego

Abstrakt

nwentaryzację linii elektroenergetycznych przeprowadza się w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego sieci. Można ją wykonać np. przy użyciu lotniczego skaningu laserowego. W trakcie pomiaru otrzymuje się chmurę punktów, z której podczas klasyfikacji wyłonione zostają podzbiory punktów reprezentujących słup elektroenergetyczny. Linie średniego i wysokiego napięcia budowane są głównie na słupach stalowych. W opracowaniach, jakie powstają w trakcie inwentaryzacji (np. przekrojach) słupy muszą być zobrazowane w postaci jednego punktu, o znanych współrzędnych x, y, z. W pracy przedstawiono metody identyfikacji słupa elektroenergetycznego linii wysokiego napięcia (słupa stalowego) i wyboru takiego punktu z grupy punktów reprezentujących słup po klasyfikacji, który może reprezentować słup zgodnie z obowiązującymi normami. W celu weryfikacji zaprezentowanych metod, słupy elektroenergetyczne zostały również pomierzone techniką GPS RTK, z zastosowaniem wcięcia liniowego do środka słupa

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Geodezyjny wydanie 4, strony 9 - 12,
ISSN: 0033-2127
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Sobieraj A.: Problem jednoznacznej identyfikacji słupa energetycznego w procesie inwentaryzacji linii wysokiego napięcia metodą lotniczego skaningu laserowego// Przegląd Geodezyjny. -., iss. 4 (2015), s.9-12
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/50.2015.4.2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi