Problem niezależności rankingu dobrobytu od rozkładu odniesienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problem niezależności rankingu dobrobytu od rozkładu odniesienia

Abstrakt

W pracy analizowano problem niezależności porównań dobrobytu heterogenicznych gospodarstw domowych od typu gospodarstwa odniesienia. W takich porównaniach korzysta się ze skal ekwiwalentności, w których jednoosobowe, bezdzietne gospodarstwo domowe jest zwykle przyjmowane jako gospodarstwo odniesienia. W pracy udowodniono twierdzenie, które ustala wpływ wyboru gospodarstwa odniesienia na ranking rozkładów dochodów ekwiwalentnych, gdy stosuje się kryterium dominacji Lorenza. W pracy analizowano rozmaite skale ekwiwalentności. Niezależne od wyboru rozkładu odniesienia okazały się następujące skale: potęgowa (Buhman et a.), Cutler-Katz, i skale typu OECD. Inne roważane w pracy skale ekwiwalentności okazały się tylko asymptotycznie niezalezne od tego wyboru.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych strony 125 - 139
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kot S.: Problem niezależności rankingu dobrobytu od rozkładu odniesienia// Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych/ ed. red. J. Pociecha. - Uniwersytet Ekonomiczny. Kraków: Wydaw. UE, 2010, s.125-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi