Problem oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w wybranych produktach spożywczych i farmaceutycznych, cz. II - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problem oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w wybranych produktach spożywczych i farmaceutycznych, cz. II

Abstrakt

W artykule opisano metody stosowane do oznaczania pozostałości rozpuszczalników w próbkach spożywczych i farmaceutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowania próbki do analizy. Dokładniej opisano technikę analizy fazy nadpowierzchniowej (HS- headspace) i mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej (SPME- solid phase microextraction). Oznaczano następujące zanieczyszczenia: węglowodory aromatyczne i alifatyczne (hexan, benzen, toluen) oraz chlorowcopochodne węglowodorów lifatycznych (chloroform, 1,1,1-tri-chloroetan, tetrachloran węgla, trichloroetylen, tetrachloroetylen).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 26 - 28,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Michulec M., Wardencki W.: Problem oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w wybranych produktach spożywczych i farmaceutycznych, cz. II// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2003), s.26-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi