Problem wód opadowych w nowym prawie wodnym

Abstrakt

Konsekwencje wprowadzenia nowej ustawy prawo wodne dla zagadnień związanych z gospodarka wodami opadowymi. Analiza porównawcza w stosunku do starszych regulacji prawnych i praktyki. Dodatkowo zamieszczony wykaz 45 aktów prawnych zmienionych w konsekwencji wprowadzenie nowej ustawy.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja monograficzna
Typ: rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania: Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Suplement – aktualizacja marzec 2018 strony 1 - 50
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Suligowski Z.: Problem wód opadowych w nowym prawie wodnym// Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Suplement – aktualizacja marzec 2018/ ed. Ziemowit Suligowski Warszawa: Dashoffer Verlag, 2018, s.1-50
wyświetlono 4 razy
Meta Tagi