Problematyka tożsamości w perspektywie socjologicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problematyka tożsamości w perspektywie socjologicznej

Abstrakt

W artykule zawarto przegląd definicji odnoszących się do pojęścia tożsamości jednostki z zakresu nauk humanistycznych oraz w perspektywie socjologicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji strony 154 - 167
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Tomczak M.: Problematyka tożsamości w perspektywie socjologicznej// Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika i Rafała Majewskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych. Gdańsk: PG WZiE Katedra Nauk Społecznych, 2008, s.154-167
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi