Problematyka wiejska w nauczaniu projektowania jako konieczny warunek zachowania wartości środowiska kulturowego i naturalnego obszarów wiejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problematyka wiejska w nauczaniu projektowania jako konieczny warunek zachowania wartości środowiska kulturowego i naturalnego obszarów wiejskich

Abstrakt

krajobrazy wiejskie będące obrazem środowiska kulturowego wsi, są jedenym ze źródeł tradycji w jej wieloaspektowej integralnej postaci, która obejmuje zarówno wartości przyrodnicze, kulturowe jak i społeczne. architektura i krajobraz stanowią ściśle powiązane elementy. wzajemne relacje architektura-krajobraz są różne i zależą od wartości przestrzennych, charakteru kulturowego i oddziaływania psychologicznego krajobrazu. dlatego tak istotne znaczenie ma w nauczaniu projektowania problematyka wiejska, gdzie przekazana wiedza o współczesnych potrzebach ochrony zasobów przyrodniczych, o związkach pomiędzy obiektami i krajobrazem daje nadzieję, że niszczenie krajobrazu wiejskiego oraz dające się zauważyć przerwanie ciągłości tradycji rodzimej architektury i procesów ruralistycznych zostanie zrównoważone projektowaniem przyjaznym środowisku ostatecznie nobiliutujące środowisko kulturowe polskiej wsi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Odnowa polskiej wsi strony 220 - 226
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szarejko K.: Problematyka wiejska w nauczaniu projektowania jako konieczny warunek zachowania wartości środowiska kulturowego i naturalnego obszarów wiejskich// Odnowa polskiej wsi/ ed. red. nauk. Witold Czarnecki, Danuta Korolczuk. Białystok: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006, s.220-226
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi