Problematyka współczesnych ingerencji w historyczną zabudowę przemysłową na przykładzie zespołu portowo-stoczniowego w Gdyni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problematyka współczesnych ingerencji w historyczną zabudowę przemysłową na przykładzie zespołu portowo-stoczniowego w Gdyni

Abstrakt

Na terenach portowo-stoczniowych Gdyni zachowanych jest wiele historycznych obiektów, które ze względu na zmiany w funkcjonowaniu portu oraz przekształcenia użytkowania terenów podlegają określonym zmianom. Najważniejsze z tych budynków są objęte ścisłą ochroną prawną poprzez wpisanie do rejestru zabytków. Zapewnia to ich zachowanie i często także rewaloryzację. Inne, także wartościowe, ale nieobjęte tak ścisłą ochroną – uwzględnione tylko w ewidencjach zabytków, podlegają adaptacjom i przebudowom, które powodują utratę niektórych walorów, ale umożliwiają przynajmniej częściowe zachowanie. Wiele budynków tego typu utraciło swoje funkcje, jest opuszczonych i oczekuje na powtórne zagospodarowanie. Ochrona zabytków w takich sytuacjach jest bardzo problematyczna i wymaga wypracowania kompromisów. Przekształcenia budynków historycznych są nieuniknione. W celu określenia zakresu ochrony i dopuszczalności ingerencji pożądane jest wypracowanie metody oceny wartości zabytkowych, która dałaby narzędzia do zobiektywizowania procesów przekształceń.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Autorzy (2)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego strony 27 - 42,
ISSN: 2543-6422
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Hirsch R., Łozowska C.: Problematyka współczesnych ingerencji w historyczną zabudowę przemysłową na przykładzie zespołu portowo-stoczniowego w Gdyni// Ochrona Dziedzictwa Kulturowego -,iss. 11 (2022), s.27-42
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.35784/odk.2771/
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi