Problems of PAH quantification by GC-MS method using isotope-labelled standards. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problems of PAH quantification by GC-MS method using isotope-labelled standards.

Abstrakt

Chromatografia gazowa w połączeniu ze spektromerią mas (GC-MS) jest obecnie rutynowo stosowaną metodą w analityce środowiskowej do oznaczania śladowych ilości zanieczyszczeń organicznych. Stosowanie detektora mas sprawia, że wygodnym wzorcem wewnętrznym są stabilne izotopowo analogi oznaczanych związków. Związki te są wykorzystywane do śledzenia i kompensacji strat analitów podczas wykonywania określonych operacji związanych z procedura analityczną, takich jak oczyszczanie czy rozcieńczanie lub pewna zmienność czułości urządzenia. Jednak etap analizy ilościowej jest związany z szeregiem problemów, które wpływają na rzetelność wyników analizy. W publikacji poruszone są problemy związane z ilościowym oznaczaniem WWA w osadach z zastosowaniem techniki GC-MS. Celem pracy było określenie wpływu różnych czynników takich jak kalibracja GC-MS, techniki dodatku wzorca wewnetrznego, czy ilość dodanego wzorca wewnetrznego na jakość wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
TALANTA.The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry nr 78, wydanie 3, strony 730 - 735,
ISSN: 0039-9140
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Gdaniec-Pietryka M., Konieczka P., Namieśnik J.: Problems of PAH quantification by GC-MS method using isotope-labelled standards.// TALANTA. -Vol. 78, iss. 3 (2009), s.730-735
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi