Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in low ambient temperature (Part II) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in low ambient temperature (Part II)

Abstrakt

Podczas rozruchu zespołów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego dochodzi do dynamicznej zmiany wymiarów elementów tych zespołów. Odkształcenia elementów powodują zmianę efektywnego luzu między współpracującymi elementami. Na zmiany luzu ma pływ między innymi: różnica temperatur pomiędzy gorącym olejem a zimnym zespołem hydraulicznym, natężeniem przepływu czynnika roboczego, konstrukcji zespołu, rodzaju materiału i kształtu elementów zespołu. W artykule przedstawione są wynki badan eksperymentalnych różnych zespołów hydraulicznych podczas rozruchu w warunkach szoku termicznego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 16, strony 61 - 72,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Jasiński R.: Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in low ambient temperature (Part II)// Polish Maritime Research. -Vol. 16, nr. no 1 (2009), s.61-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi