Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk.

Abstrakt

Praca stanowi syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów badawczych wytrzymałości powierzchniowej warstw ślizgowych łożysk poprzecznych Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat form i mechanizmu pęknięć zmęczeniowych panwi łożyskowych oraz sposoby opisu stanu naprężeń w warstwach powierzchniowych poddanych wymuszeniom o charakterze dynamicznym. Omówiono doświadczalne metody badania powierzchniowej wytrzymałości zmęczeniowej łożysk. Szczególną uwagę poświęcono problemom związanym z praktyczną realizacją zaleceń wynikających z norm ISO 7905 i ISO 6281, precyzujących zasady organizacji i prowadzenia testów zmęczeniowych. Dokonano analizy metod wyznaczania naprężeniowych estymatorów wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk na podstawie wyników eksperymentów w maszynach i urządzeniach badawczych. Przedstawiono algorytmy korygowania wyników testów zmęczeniowych oraz przykłady metaloznawczych i fraktograficznych badań uszkodzonych warstw ślizgowych stopów łożyskowych. Oceniono stopień korelacji wyników badań prowadzonych na różnych stanowiskach badawczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sikora J.: Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk.. Gdańsk: Wydaw. Politech. Gdań., 2009. ISBN 978-83-7348-256-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi