Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych w łożyskach poprzecznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych w łożyskach poprzecznych.

Abstrakt

W pracy omówiono wybrane czynniki wpływające na trudności w jednoznacznej interpretacji wyników badań wytrzymałości zmęczeniowej warstw powierzchniowych w panwiach ślizgowych łożysk poprzecznych. Analiza dotyczyła stanowisk laboratoryjnych i generowanych wzorców obciążenia, procedur badawczych, niezbędnej liczby testów zmęczeniowych, definicji stanu granicznego badanego obiektu, kryterialnych wielkości dynamicznych oraz oddziaływań medium smarującego na właściwości zmęczeniowe warstwy powierzchniowej panwi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 27, strony 310 - 315,
ISSN: 0324-9646
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sikora J.: Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych w łożyskach poprzecznych. // Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -Vol. 27., nr. 87 (2002), s.310-315
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi