Problemy drgań trybun stalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym = Vibration problems of steel grandstands under dynamic loads - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy drgań trybun stalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym = Vibration problems of steel grandstands under dynamic loads

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych dotyczące zachowania się trybun stalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym. Z uwagi na coraz bardziej powszechne stosowanie tych konstrukcji jako wyposażenia np. stadionów sportowych oraz na ich obciążenie tłumem ludzi trybuny stalowe są konstrukcjami stale narażonymi na oddziaływania dynamiczne. Lekkie i smukłe elementy z jakich wykonane są te konstrukcje przyczyniły się do niskich wartości częstotliwości drgań, przez co łatwiej wzbudzają konstrukcję do drgań, w rezultacie prowadzić to może do poważnych zniszczeń trybun stalowych oraz katastrof. Celem tej pracy jest wyznaczenie parametrów dynamicznych takich jak częstotliwości drgań własnych fragmentu trybuny stalowej na drodze eksperymentalnej i numerycznej. Podczas badań polowych konstrukcję wzbudzano do drgań poprzez kołysanie. Przeprowadzona analiza numeryczna obejmowała analizę dynamiczną trybuny stalowej obciążonej tłumem skaczących ludzi. Maksymalne wartości przyspieszeń konstrukcji poddanej oddziaływaniom tłumu ludzi zostały porównane z wartościami granicznymi określonymi w obowiązujących normach. Na tej podstawie przeanalizowano wpływ drgań konstrukcji na komfort oraz samopoczucie widzów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja naukowo-Techniczna "Aktualne problemy drgań konstrukcji metalowych" strony 143 - 146
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Lasowicz N., Jankowski R.: Problemy drgań trybun stalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym = Vibration problems of steel grandstands under dynamic loads// II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja naukowo-Techniczna "Aktualne problemy drgań konstrukcji metalowych"/ ed. dr inż. Tomasz Heizig, dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2014, s.143-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi