Problemy gospodarczego wykorzystania dolnej Wisły - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy gospodarczego wykorzystania dolnej Wisły

Abstrakt

W pracy omówiono historię i aktualny stan zagospodarowania dolnej Wisły oraz najistotniejsze argumenty na rzecz gospodarczego wykorzystania jej potencjału. Wskazano, że najlepszym sposobem kompleksowego i integralnego rozwiązania problemów związanych z zagrożeniem niesionym przez dolną Wisłę i wykorzystaniem istniejących możliwości jest powrót do idei budowy kaskady stopni wodnych. Takie podejście umożliwi kompleksowe rozwiązanie problemów zagrożenia powodzią, produkcji energii, transportu wodnego, zaopatrzenia w wodę, retencji wód opadowych oraz sportu i rekreacji. Dla porównania przedstawiono stan rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej w Europie i na świecie.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury nr XXXIV, strony 141 - 151,
ISSN: 2300-5130
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Szymkiewicz R.: Problemy gospodarczego wykorzystania dolnej Wisły// Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. -Vol. XXXIV., nr. 64(3/1/2017) (2017), s.141-151
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7862/rb.2017.110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi