Problemy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Nowej Dekadzie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Nowej Dekadzie

Abstrakt

Po wieloletnim okresie systematycznego spadku liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych w ostatnich kilku latach nastąpiła stagnacja, a nawet odwrócenie tej korzystnej tendencji. Pandemia COVID-19, w wyniku której nastąpiło zmniejszenie mobilności mieszkańców, przyczyniła się do powrotu do tendencji spadkowej liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. W artykule przedstawiono prognozę liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na koniec roku 2020 będącego ostatnim rokiem realizacji IV Narodowego Programu BRD. Przedstawiono założenia i wymagania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej skierowane do krajów członkowskich w sprawie redukcji ofiar śmiertelnych i ciężkorannych w wypadkach drogowych w Nowej Dekadzie (w latach 2021–2030). Przedstawiono także problemy i możliwości realizacji tych wymagań w Polsce.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 4 - 10,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Żukowska J.: Problemy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Nowej Dekadzie// Transport Miejski i Regionalny -,nr. 10 (2020), s.4-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi