PROBLEMY OCENY JAKOŚCI ONTOLOGII - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PROBLEMY OCENY JAKOŚCI ONTOLOGII

Abstrakt

W artykule podjęto rozważania na temat tego, czym jest jakość ontologii, jak zmierzyć jakość istniejących ontologii i jak tworzyć ontologie wysokiej jakości. Dokonano przeglądu istniejących metryk ontologii, które mogą posłużyć do oceny jakości ontologii. Przedstawiono problem zapewniania i oceny jakości ontologii modularnych jako ważny problem badawczy w obliczu pojawiania się skom¬plikowanych, trudnych do użycia i modyfikacji płaskich ontologii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Informatica Pomerania nr 34, strony 173 - 184,
ISSN: 2451-0424
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Karpus A.: PROBLEMY OCENY JAKOŚCI ONTOLOGII// Studia Informatica. -Vol. 34., nr. 2A (2013), s.173-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi