Problemy projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego w strukturach trybu napięciowego i prądowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego w strukturach trybu napięciowego i prądowego

Abstrakt

Praca dotyczy wybranych aspektów teorii projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego, realizowanych w strukturach układowych, wykorzystujących zlinearyzowane wzmacniacze transkonduktancyjne (Gm) i liniowe elementy pojemnościowe (C). Zaprezentowano ogólną strukturę filtrów Gm-C wraz z opisem macierzowym. Zmodyfikowany opis macierzowy podano również dla filtrów Gm-LC, wykorzystujących dodatkowo elementy indukcyjne (L). Określono warunki transformacji układu dołączonego dla tych klas filtrów aktywnych oraz podano zależności analityczne dla równoważnych pod względem transmitancji i małosygnałowych wrażliwości struktur trybu napięciowego i prądowego. Opierając się na metodzie nieliniowych funkcji przenoszenia w sensie jąder całkowych Volterry, opracowano model analityczny dla struktury ogólnej filtrów CMOS Gm-C, uwzględniający małe nieliniowości elementów aktywnych i pasywnych. Wykazano, że model ten znajduje zastosowanie w małosygnałowej analizie nieliniowej, która może być realizowana zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości. W pracy przedstawiono szereg oryginalnych rozwiązań układowych scalonych wzmacniaczy transkonduktancyjnych CMOS o zwiększonej liniowości i zakresie dynamiki w stosunku do opracowań prezentowanych w literaturze przedmiotu. Badania teoretyczne zostały zweryfikowane eksperymentalnie na przykładach monolitycznych filtrów CMOS Gm-C w strukturach programowalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szczepański S.: Problemy projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego w strukturach trybu napięciowego i prądowego . : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi