PROBLEMY SPAWANIA PODWODNEGO STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PROBLEMY SPAWANIA PODWODNEGO STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano obecnie stosowane techniki spawania podwodnego oraz problemy związane z uzyskiwaniem złączy o wymaganych własnościach. Przedstawiono wyniki badań spawalności stali o podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych. Wskazano główne kierunki badawcze oraz rozwój technologii spawalniczych zmierzających do ograniczenia wpływu niekorzystnych warunków spawania podwodnego oraz poprawy jakości złączy wykonywanych pod wodą.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr 58, strony 185 - 190,
ISSN: 0867-583X
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: PROBLEMY SPAWANIA PODWODNEGO STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. -Vol. 58., iss. 5 (2014), s.185-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi