Problemy termomodernizacji tradycyjnego ceglanego budynku mieszkalnego na Kaszubach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy termomodernizacji tradycyjnego ceglanego budynku mieszkalnego na Kaszubach.

Abstrakt

Tematem opracowania jest utrata walorów architektonicznych i krajobrazowych tradycyjnej wsi kaszubskiej na skutek przeprowadzanej termomodernizacji. W pracy opisano stan zachowania tradycyjnej, ceglanej zabudowy mieszkaniowej, przedstawiono ocenę wpływu termomodernizacji na stan zachowania dziedzictwa architektonicznego i krajobrazu wsi kaszubskiej oraz opisano stosowane metody termomodernizacji. Analizę przeprowadzono na podstawie przeglądu programów opieki nad zabytkami, gminnych ewidencji zabytków oraz pilotażowych studiów terenowych w wybranych gminach i miejscowościach regionu Kaszub. Z badań wynika, że na skutek nieprzemyślanej termomodernizacji nastąpiła znaczna utrata walorów cennego dziedzictwa kulturowego architektonicznego i krajobrazowego tradycyjnej wsi kaszubskiej. Dalsze zadania badawcze będą polegały na opracowaniu dokumentacji zachowanej ceglanej zabudowy mieszkaniowej wsi region Kaszub z przełomu XIX I XXw., przebadaniu struktury wybranych zmodernizowanych obiektów pod względem fizyki budowli, użytkowania oraz uwarunkowań związanych z lokalizacją. Celem analiz jest opracowanie metodyki termomodernizacji historycznego budynku mieszkalnego z uwzględnieniem rozwiązań pasywnych bez ingerencji w strukturę zewnętrzną obiektu

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Szarejko M., Górka A.: Problemy termomodernizacji tradycyjnego ceglanego budynku mieszkalnego na Kaszubach.// Nowoczesne technologie XXI w. - przegląd, trendy, badania. Tom 2/ : , 2019, s.257-267
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 111 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi