Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym

Abstrakt

W artykule jest analizowana problematyka zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym jako filiach zagranicznych korporacji transnarodowych (KTN). Celem opracowania jest zidentyfikowanie potencjalnych obszarów problemów w zarządzaniu międzykulturowym występujących w filiach zagranicznych, ich przyczyn i skutków oraz mechanizmów wykorzystywanych przez KTN w kierunku przezwyciężania barier. W artykule są analizowane kolejno: zakres zarządzania międzykulturowego jako dyscypliny naukowej, następnie - na gruncie teorii umiędzynarodowienia oraz ewolucyjnejKTN - czynniki mające wpływ na konieczność zarządzania międzykulturowego w KTN. Dalej zaprezentowano przegląd badań nad filiami zagranicznymi. Zawarto tu również opis typów obszarów problemów zarządzania międzykulturowego w filiach, przyczyn barier, ich skutków oraz sposobów przezwyciężania. Podsumowanie prezentuje propozycję modelu, w którym są ujęte powyższe związki.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Zarządzania nr 7, strony 126 - 148,
ISSN: 1644-9584
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym// Problemy Zarządzania. -Vol. 7., nr. Nr 3=25 (2009), s.126-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi