Próbne obciążenie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Próbne obciążenie

Abstrakt

Przeprawa mostowa obwodnicy miasta Wolin składa się z pięciu sekcji oddzielonych dylatacjami. Sekcje nr I i II to estakady sprężone (7- i 6-przęsłowa), kablobetonowe o konstrukcji żelbetowej, płytowo belkowej. Sekcja III i V to estakady o konstrukcji zespolonej (6- i 2-przęsłowe), składające się z czterech dźwigarów blachownicowych i współpracującej płyty pomostu. Sekcja IV to pojedyncze przęsło łukowe z jazdą dołem z podwieszonym na ukośnych wieszakach stalowym rusztem, współpracującym z żelbetową płytą jezdni. Celem obiektu jest zapewnienie obejścia miasta oraz przeniesienie ruchu kołowego przez rzekę Dziwnę. W pracy przedstawiono najważniejsze fakty dotyczące prac koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych obiektu. Ostateczną weryfikacją prac projektowych i wykonawczych, były badania odbiorowe, przeprowadzone przez Katedrę Mostów Politechniki Gdańskiej w dniach 20-25 października 2003r. W rozdziale przedstawiono teoretyczne modele konstrukcji, zbudowane na potrzeby projektu próbnego obciążenia. Przedstawiono program badań, metodologię przeprowadzonych pomiarów, a także wyniki pomiarów statycznych i dynamicznych w porównaniu z wartościami teoretycznymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Żółtowski K., Malinowski M.: Próbne obciążenie// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi