Procedura dopuszczenia do eksploatacji maszyn do produkcji mas bitumicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Procedura dopuszczenia do eksploatacji maszyn do produkcji mas bitumicznych

Abstrakt

W treści artykułu przedstawiono procedury postępowania przy uruchamianiu masbitumicznych. Ponadto opisano wymogi bhp na terenie wytwórni wraz z przeglą-dem aktualnym przepisów związanych z ochroną środowiska w tym odpadami pow-stającymi podczas produkcji, poziomu hałasu w środowisku maszyny i substan-cji zanieczyszczających powietrze.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polskie Drogi. Przegląd Techniki Drogowej i Mostowej strony XIII - XVII,
ISSN: 1232-7484
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Lamentowicz R., Pek A.: Procedura dopuszczenia do eksploatacji maszyn do produkcji mas bitumicznych// Polskie Drogi. Przegląd Techniki Drogowej i Mostowej. -., nr. 3 (2002), s.XIII-XVII
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi