Proces kształtowania nowego produktu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proces kształtowania nowego produktu

Abstrakt

W pracy zaproponowano siedmioetapowy proces kształtowania nowych produktów, który oparto na dodatnich cechach tego rodzaju procesów występujących w literaturze światowej. Porównano najbardziej znaczące podejścia co do przebiegu procesu i wyciągnięto wnioski, które posłużyły do ustalenia podstawowych etapów i przeglądów. Proponowane etapy procesu to: identyfikacja sposobności, tworzenie koncepcji, wstępne rozpoznanie, pełne rozpoznanie i planowanie, przekształcenie koncepcji w produkt, badania rynkowe produktu i marketingu, wprowadzenie na rynek. Po każdym z tych etapów występuje przegląd służący kwalifikowaniu projektu do dalszych prac wdrożeniowych. Tak powstały proces stanowi pewną syntezę i ulepszenie dotychczasowych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym strony 43 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Proces kształtowania nowego produktu// W : Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym/ ed. Anna Maria Lis, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014, s.43-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 164 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi