Proces oczyszczania ścieków komunalnych na przykładzie Oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proces oczyszczania ścieków komunalnych na przykładzie Oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód

Abstrakt

Artykuł przedstawia proces funkcjonowania największej oczyszczalni ścieków w woj. pomorskim -Gdańsk Wschód. W artykule zostały przedstawione etapy modernizacji wskazanego zakładu pod kątem: poprawy skuteczności oczyszczania ścieków oraz zmniejszenia ilości zrzucanych zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej w kontekście sprostania rygorystycznym standardom krajowym i unijnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Globalizacja a problematyka ochrony środowiska strony 172 - 183
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Drozd R.: Proces oczyszczania ścieków komunalnych na przykładzie Oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód// W : Globalizacja a problematyka ochrony środowiska/ ed. Tadeusz Noch,Alicja Wesołowska Gdańsk: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, 2010, s.172-183
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi