Procesing the complex signal in the acoustic processor of a sonobuoy system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Procesing the complex signal in the acoustic processor of a sonobuoy system

Abstrakt

W artykule przedstawiono metody cyfrowego przetwarzania sygnału kompleksowego w procesorze akustycznym systemu radiohydroboi. Omówiono ogólną postać systemu oraz sygnału kompleksowego. Opisano dwie alternatywne metody przetwarzania sygnału: pierwszą w dziedzinie czasu, drugą w dziedzinie częstotliwości. Zaprezentowano schematy blokowe algorytmów obu sposobów przetwarzania. Omówiono problemy praktycznej realizacji poszczególnych metod analizy danych dotyczące, z jednej strony, zjawisk zachodzących w trakcie pracy części analogowej systemu, z drugiej złożoności obliczeniowej powiązanej z szybkością działania algorytmów, możliwości praktycznej realizacji cyfrowych algorytmów obliczeniowych. Przeanalizowano błędy obliczeniowe, którymi obarczone są opisane metody. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych procesów przetwarzania sygnału, zwracając szczególną uwagę na aspekt praktycznej realizacji urządzenia w oparciu o wyspecyfikowany i opracowany sprzęt. Uzasadniono przewagę metody przetwarzania w dziedzinie częstotliwości w odniesieniu do zastosowanego sprzętu. Zaprezentowano, w formie graficznej, wyniki przetwarzania obu metod na rzeczywistych sygnałach pomiarowych zarejestrowanych w trakcie badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Raganowicz A., Rudnicki M., Salamon R.: Procesing the complex signal in the acoustic processor of a sonobuoy system// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi