Process management methodology for quality systems of small organizations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Process management methodology for quality systems of small organizations

Abstrakt

W artykule przedstawiono najważniejsze elementy metodyki wdrażania zorientowanych procesowo systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Zaprezentowano przykład struktury procesów systemu jakości oraz prosta metodę opisu procesów (przewodnik procesu). Omówiono założenia metodyki oraz wybrane sposoby nadzorowania procesów. W podsumowaniu wskazano korzyści płynące ze stosowania metody w małych organizacjach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
FOUNDATIONS OF CONTROL AND MANAGEMENT SCIENCES strony 29 - 37,
ISSN: 1731-2000
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Grudowski P.: Process management methodology for quality systems of small organizations// FOUNDATIONS OF CONTROL AND MANAGEMENT SCIENCES. -., nr. nr 5 (2006), s.29-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi