Processing of 1-nitroacridine-induced DNA-DNA cross-links by topoisomerase I is associated with enhanced cellular survival: a possible role of topoisomerase I in the removal of DNA cross-links - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Processing of 1-nitroacridine-induced DNA-DNA cross-links by topoisomerase I is associated with enhanced cellular survival: a possible role of topoisomerase I in the removal of DNA cross-links

Abstrakt

W tej pracy wykazujemy, że modyfikacje plazmidu indukowane przez wzrastające dawki 1-nitroakrydyn (nitracrine i związek C-857) prowadzą do zahamowania aktywności katalitycznej topoizomerazy I. Hamowanie to związane jest z pojawieniem się pojedynczoniciowych uszkodzeń DNA i tworzeniem kowalencyjnych kompleksów topoizomeraza I-DNA. Nie obserwowano takich efektów dla topoizomerazy typu II.Dalsze badania wykazały, że jedna z 1-nitroakrydyn (nitracrine) tworzyła niezwykły rodzaj uszkodzeń DNA, międzycząsteczkowych wiązań sieciujących między cząsteczkami plazmidu. Co ciekawe, ten typ uszkodzeń był naprawiany o obecności izolowanej topoizomerazy I.Na podstawie dalszych wyników wnioskujemy, że uszkodzenia indukowane przez niektóre 1-nitroakrydyny są naprawiane przez topoizomerazę I w komórkach nowotworowych a w komórkach z obniżoną zawartością tego enzymu obserwujemy zwiększoną wrażliwość na niektóre związki z grupy 1-nitroakrydyn.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER nr 4,
ISSN: 0959-8049
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lemke K., Larsen A., Składanowski A.: Processing of 1-nitroacridine-induced DNA-DNA cross-links by topoisomerase I is associated with enhanced cellular survival: a possible role of topoisomerase I in the removal of DNA cross-links// EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. -Vol. 4., nr. nr 12 Suppl. (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi