Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

Abstrakt

Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano wpływ doboru parametrów opisowych na skuteczność rozpoznawania. W eksperymentach wykorzystano systemy decyzyjne działające w dziedzinie zbiorów przybliżonych oraz sztucznych sieci neuronowych. Dodatkowo wykonano eksperyment automatycznego rozpoznawania stylu muzycznego. Przytoczono wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kostek B., Szczuko P., Żwan P., Dalka P.: Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi